สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด สหกรณ์ครูอ่างทอง อ่างทอง ครูอ่างทอง
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
 

 


 นายบุญสืบ  กลิ่นธรรม
ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่
             สหกรณฯ
รายละเอียด
 ประกาศการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณฯ รายละเอียด
 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ รายละเอียด
 ประกาศเรื่องการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ และครอบครัวสมาชิก
              ประจำปี 2558 รายละเอียด
 
 ประกาศขยายวงเงินกู้สามัญ รายละเอียด
คุณสมบัติ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ รายละเอียด
ขยายเงินกู้ ฉุกเฉินสีขาว เริ่ม 2 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป 
            (ขยายเป็น 25 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 600,000 บาท 
             ส่งชำระหนี้ 200 งวด คนค้ำ 2 คน)
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ ปี 2556 รายละเอียด
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่52 ปี2556 รายละเอียด
 

<<== แสดงข่าวทั้งหมด ==>>
เอกสารในนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้

 
   
   
99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
©2014 by www.atgtsc.com