สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด สหกรณ์ครูอ่างทอง อ่างทอง ครูอ่างทอง
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
 

 


 นายบุญสืบ  กลิ่นธรรม
ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

 ประกาศเรื่องการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ และครอบครัวสมาชิก
              ประจำปี 2558 รายละเอียด
 ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558 รายละเอียด
 ประกาศเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2557 รายละเอียด
 ประกาศสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ รายละเอียด
 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 รายละเอียด
 สอบราคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร รายละเอียด
 สอบราคาจ้างพิมพ์ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ รายละเอียด
 ประกาศขยายวงเงินกู้สามัญ รายละเอียด
คุณสมบัติ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ รายละเอียด
ขยายเงินกู้ ฉุกเฉินสีขาว เริ่ม 2 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป 
            (ขยายเป็น 25 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 600,000 บาท 
             ส่งชำระหนี้ 200 งวด คนค้ำ 2 คน)
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ ปี 2556 รายละเอียด
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่52 ปี2556 รายละเอียด
 

<<== แสดงข่าวทั้งหมด ==>>
เอกสารในนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้

 
   
   
99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
©2014 by www.atgtsc.com